Tanulmányi ügyintézés

Nyári ügyintézési idő:


Hétfő: 9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00 – 15:00
Péntek: 9:00 – 15:00
           
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

 

Kutatások

A Mentálhigiéné Intézet tudományos kutatási tevékenységének középpontjában az egyéni, családi, közösségi és a társadalmi szintű mentálhigiéné alapkérdései, valamint a segítő foglalkozások gyakorlatához kapcsolódó kérdések állnak.   

Kiemelt célunk azoknak a területeknek a tudományos igényű megismerése és fejlesztése, melyek a lelki egészség megőrzése és fejlesztése szempontjából központi jelentőségűek :

  • egyéni szinten az érzelmek, a személyes jóllét és lelki egészség összetevői, feltételei, személyiségbeli folyamatainak kutatása;
  • közösségi szinten az elsődleges és másodlagos kapcsolati rendszerek, közösségek és társadalmi folyamatok vizsgálata;
  • módszertani szempontból a lelki egészség leírására alkalmazható kvantitatív és kvalitatív eljárások fejlesztése, és a lelki egészséget támogató beavatkozások, segítő eljárások leírása, hatékonyságuk ellenőrzése.

 

Az oktatásfejlesztési tevékenységekhez, a képzések megújításához, korszerűsítéséhez és újabb képzések kifejlesztéséhez nagyban hozzájárul a képzések hatékonyság- és eredményességvizsgálata. A mentálhigiénés és a lelkigondozói szakirányú továbbképzés eredményességét longitudinális vizsgálatokkal, valamint a képzések szemléletformáló hatásának vizsgálataival mérjük.