Vizsga

 Vizsgaidőszak:

A féléves vizsgaidőszak és vizsgára történő jelentkezés időpontja megtekinthető a Neptun tanulmányi rendszer "Információ - Időszakok" menüpont alatt.

 Vizsgajelentkezés:

  • Vizsgára minden hallgatónak jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben. Kérjük a vizsgára való jelentkezéseket a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan legkésőbb a vizsgát megelőző 24 órával elvégezni annak érdekében, hogy a vizsgáztatók és az évfolyamtársak is időben értesülhessenek a vizsga megtartásáról, bár a TVSZ erről másképp rendelkezik: 33.§ (3) Vizsgaalkalomra jelentkezni az adott vizsga napján 6:00 óráig, a jelentkezést visszavonni az adott vizsga napján 0:00 óráig, kizárólag a NEPTUN EFTR-en keresztül lehet.

  • Amennyiben a felvett vizsga időpontja nem megfelelő (a megadott maximum létszámnak megfelelően), lehetőség van módosításra is, de a lehetőségekhez képest ezt is kérjük a vizsgát megelőző 24 órával elvégezni.  "...a jelentkezést visszavonni az adott vizsga napján 0:00 óráig, kizárólag a NEPTUN EFTR-en keresztül lehet."

  • A vizsgán való részvétel kötelező. A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell a képzés oktatójánál vagy tanulmányi ügyintézőjénél - ellenkező esetben "nem jelent meg" bejegyzés kerül a tanulmányi rendszerbe és különeljárási díj fizetése szükséges:

 TVSZ 33. §

(6) A hallgató kötelessége, hogy a NEPTUN EFTR-ben felvett (rész)vizsgán megjelenjen. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor tudása nem értékelhető, és – amennyiben távolmaradását nem igazolja – a NEPTUN EFTR-ben az adott (rész)vizsgaalkalomnál „nem jelent meg” bejegyzést kell tenni. Az igazolatlan mulasztást a vizsgalehetőségek félévenkénti maximális számába be kell számítani, továbbá a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj, továbbá mulasztási díj megfizetésére köteles. 

II. Tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb díjak: 

2) vizsgához kapcsolódó adminisztrációs és mulasztási díjak: 

    a) vizsgaszervezési adminisztrációs díj (a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén,

        illetve ha a hallgató megjelenik a vizsgán, de nem tudja személyazonosságát igazolni) 7.450Ft/alkalom

    b) vizsgamulasztási díj, a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén, ha a távolmaradását

        a lejelentkezési határidő és a vizsga időpontja között nem jelenti be a hallgató 7.450Ft/alkalom

 

  • Amennyiben a vizsgánál minimum létszám szerepel, de nincs elég jelentkező, úgy a vizsga elmarad (utolsó vizsganap kivételével). Kérjük ezen vizsgaidőpontoknál a jelentkezéseket lehetőség szerint 24 órával a vizsga megkezdése előtt elvégezni, hogy nem elegendő létszám esetén a vizsga elmaradásáról értesítést küldhessünk az érintetteknek.

 

Vizsgán való megjelenés:

Vizsgán való megjelenéskor személyi igazolvány (külföldi állampolgároknak útlevél) bemutatása szükséges. 

Amennyiben az oktató nem jelöl ki hallgatónként pontos időpont a vizsga időpontja valamennyi jelentkezett vizsgázónak a vizsga kezdeti időpontja.

 

Vizsgahelyszín:

Jelen esetnem ez a zoom felület lesz. A linket ugyan így a Neptun-rendszerben lesznek megtalálhatóak.

Azon vizsgáknál, ahol a "Terem" oszlopban nem látható helyszín, a + jelre kattintva, a leírásban megtalálható. A vizsgahelyszínt érdemes a vizsga előtti nap ellenőrizni, esetleges idő-közbeni változás miatt.

 

Vizsgajelentkezés folyamata:  

A Vizsgák’ menüpont alatt található a Vizsgajelentkezés’ felület. Ezen a felületen tud jelentkezni a vizsgáira, illetve lejelentkezni azokról. A vizsgák listájában kék színnel látja azokat a vizsgákat, amelyekre már jelentkezett.

 1. Vizsgák listázása: A felületre lépéskor első alkalommal automatikusan az aktuális félévben meghirdetett összes, az aznapi dátum utáni vizsgaalkalom megjelenik, de lehetősége van a listát szűkíteni is. Ha egy bizonyos tárgy vizsgaalkalmaira kíváncsi csak, akkor a "Tárgyak" legördítő menüből válassza ki az adott tantárgyat, majd kattintson a "Vizsgák listázása" gombra.

 2. Vizsgára jelentkezés: Vizsga felvételéhez kattintson az adott időpont sorában található "Lehetőségek()" ikonra, majd azon belül a "Jelentkezés"-re. A vizsgajelentkezés sikerességéről, vagy sikertelenségéről a program visszajelzést ad. (A ’Vizsgák/Felvett vizsgák’ menüpontjában láthatja azoknak a vizsgaalkalmaknak a listáját és adatait, amelyekre már korábban jelentkezett.) Vizsgára jelentkezni (és arról lejelentkezni) kizárólag az adott intézmény által megjelölt vizsgaidőszakban van lehetősége!

 3. Vizsga leadása: Abban az esetben, ha egy vizsgára hibásan jelentkezett fel, vagy egyszerűen csak meggondolta magát és le akar jelentkezni, akkor ezt közvetlenül a "Vizsgajelentkezés" felületen is megteheti, a felvett (kék színben látható) vizsga sorvégi "Lehetőségek()" ikon alatt a "Leadás" gombra kattintva. A vizsgáról a "Felvett vizsgák" menüponton keresztül is le tud jelentkezni, ha az adott vizsga sorának végén látható "Lehetőségek()" ikonra, majd "Leadás" feliratra kattint.

A lehetőségekhez képest ezt is kérjük a vizsgát megelőző 24 órával elvégezni. 

"a jelentkezést visszavonni az adott vizsga napján 0:00 óráig, kizárólag a NEPTUN EFTR-en keresztül lehet." Ekkor a rendszer megpróbálja lejelentkezteti Önt az adott alkalomról és a művelet sikerességéről, ill. sikertelenségéről visszajelzést ad.

 4. Vizsgacsere: Amennyiben egy tárgy vizsgáját másik időpontra szeretne cserélni, kattintson a "Felvett vizsgák" menüponton a vizsgák listájában a lecserélendő vizsga sorának végén látható "Lehetőségek()" ikonra, itt megjelenik a "Vizsgacsere" lehetőség. Ekkor egy előugró ablakban megtekintheti a vizsga tárgyából kiírt többi vizsgát, melyre lehetősége van lecserélni a jelenleg kijelölt vizsgaalkalmát. A vizsgacsere ablakban válassza ki azt a vizsgaalkalmat, melyre cserélni kíván, majd kattintson az adott vizsga sorában található sorvégi ikonra és a „Vizsgacsere” feliratra. A művelet mentése előtt a program egy megerősítő kérdést tesz fel egy előugró ablakban, melyben megerősítheti vizsgacsere szándékát. (A vizsgacsere természetesen csak jövőbeni vizsgaalkalmak között lehetséges.)

 

5. Sikertelen vizsga esetében:

 TVSZ 33. § (10) A hallgató, ha sikertelen vizsgát tett, vizsga kijavítását két alkalommal javító, illetve ismétlő javítóvizsga formájában kísérelheti meg az adott vizsgaidőszakban. A hallgató tanévente legfeljebb egy tantárgyból harmadik alkalommal is tehet ismétlővizsgát (második ismétlő javítóvizsgát). A hallgató a félévben, ugyanazon tantárgyból negyedik ismétlővizsgát – méltányosságból – nem tehet.

31.§ (5) A javító-, illetőleg ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát követő első naptári napon lehet letenni.

II. Tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb díjak:

1) adott tárgyból tett 3. vagy további vizsga (ideértve a tantárgy újrafelvételét is, ha a hallgató korábban már két vizsgát tett) 4.000Ft/vizsga", melynek befizetése a Hallgató e-mail-en történő jelzése alapján a Tanulmányi Csoport  által  Neptun rendszerben kiírt összeg  átutalásával történik.   A vizsga megkezdése előtt a befizetési igazolást a tanulmányi osztály e-mail címére szükséges megküldeni.

 - díj befizetése:  ’Pénzügyek’ menüpont ’Befizetés’ linkjére kattintva jutunk el arra a felületre, ahol megtekintheti a teljesített és a befizetendő (aktív) tételeinek listáját, 

 Itt a "Befizetés" fülön van továbbá lehetősége pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére is. Az aktív (befizetetlen) kiírt tétel befizetéséhez pipálja be a teljesítendő tétel mellett található jelölőnégyzetet, majd kattintson a "Befizet" gombra. Ezután megjelenik a fizetési mód, mely az intézményben a bankkártyás fizetés. A bankkártyás fizetés, az erre alkalmas bankkártya segítségével, az OTP Bank weboldalán keresztül történik, ahol a bankkártya adatainak megadásával az interneten keresztül tudja a tételt teljesíteni. (A bankkártyával befizetett tételek teljesítésének regisztrálása azonnal megtörténik a Neptunban.)

 

Eredmények megtekintése

 A tárgyból kapott eredményeket két felületen is meg lehet tekinteni: Tárgyak/Felvett tárgyak’ vagy Tanulmányok/Féléves adatok’. A felületen a félév kiválasztása után lehet kilistáztatni a felvett tárgyakat. A tárgyak sorában a "Lehetőségek()/Eredmények" menüpontra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az adott tárgyból elért, a rendszerben rögzített eredményeinek listája.

 

Neptun hallgatói felhasználói segédlet: http://semmelweis.hu/neptun/files/2018/08/HWEB_5.4.pdf

 

 

A Neptun alkalmazásával kapcsolatos észrevételeit jelezheti a Tanulmányi Csoport ügyintézőinél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  (a tárgyban kérjük minden esetben feltüntetni a szak rövidített megnevezését)

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Neptun-rendszer hiányos ismerete nem mentesíti az elvégzendő feladatok, kötelezettségek teljesítése alól.